مردان آتش

آسیب های اجتماعی Archives - مردان آتش

- بار
شیوه‌نامه بزرگداشت محرم در خانه‌های کودکان بهزیستی ابلاغ شد

شیوه‌نامه بزرگداشت محرم در خانه‌های کودکان بهزیستی ابلاغ شد

به گزارش مردان آتش؛ سعید بابایی، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، در این شیوه نامه از مدیران کل بهزیستی استان ها خواست تا برگزاری با شکوه مردان آتشمه های ماه محرم در دسـتور کـار همکـاران اسـتان و همراهـان مراکز شـبه خـانواده قرار گیرد. همچنین این بخشنامه به رعـایت پروتکل های بهداشتی و اجرای مردان آتشمه های ویژه دهه محرم با اتکا به کودکان و نوجوانان و توسط آنها، تاکید دارد.  در […]